Virtual Reality

Virtual reality, letterlijk een virtuele realiteit, is een vorm van technologie die een wereld kan creëren waarin mensen dingen kunnen ontdekken en vaak ook een interactie mee aan kunnen gaan. Het begon met een 3D-bril waardoor films levendiger werden, maar tegenwoordig kun je je ook in een virtuele omgeving bevinden waar jij je, door middel van het echt bewegen van je lichaam, ook in de virtuele wereld beweegt. Waarschijnlijk ken je wel voorbeelden waarvan je niet eens weet dat het onder virtual reality valt: trainingssimulaties voor piloten of soldaten, maar ook dichterbij huis komt dit voor. Er worden bijvoorbeeld computerspellen ontwikkeld waarbij men een VR-bril draagt en het lijkt alsof men echt in het spel zit. Je kijkt niet meer naar een televisie en ziet daaromheen de kamer waarin je je bevindt, maar overal waar jij kijkt is de virtuele wereld.